Frågor och svar

Här har vi samlat en del frågor och svar för de klubbar och medlemmar som är anslutna till SKHRF.

 

Varför ett nytt förbund?

Sveriges Kaninhoppare grundades för att vi kände ett behov av att bara kunna fokusera på kaninhoppning och göra det så enkelt som möjligt för klubbar och medlemmar. Vi ville också värna om våra nybörjare och domare och försöka få sporten att växa, genom att lyckas hålla kvar fler i sporten. Utöver det ville vi kunna fortsätta använda Skuttli som verksamhetssystem, då det är ett beprövat system som bidrar till enkelhet.

Vi kommer att arbeta med att alltid vara så sparsamma som möjligt med klubbarnas pengar och hålla kostnaderna så låga som möjligt. Fokus ligger på att de pengar som kommer in till förbundet skall ge något tillbaka till klubbarna i någon form. Som tex. bidrag till SM, nystartad klubb-bidrag, större arrangemang m.m.

 

Kan jag som enskild medlem tävla i både SKHRF och SKE?

Ja, du som enskild medlem kan vara medlem i både en SKE-klubb och en SKHRF-klubb vilket ger dig möjlighet att tävla i båda förbunden. Om din egen klubb är ansluten till båda förbunden så räcker det med ett medlemskap för dig. Om inte måste du ha medlemskap i två klubbar, en i respektive förbund.

 

Kan en klubb vara ansluten till SKE och SKHRF samtidigt?

Ja, från vårt håll är det inget problem att en klubb är ansluten till fler förbund. Det man ska vara medveten om är att samtliga tävlingar och träningar som arrangeras i Sverige via Skuttli, måste ske enligt SKEs reglemente.

 

Hur ansluter vi vår klubb till er?

 1. Prata ihop er i klubben och fatta nödvändiga beslut.
 2. Maila SKE att ni och era medlemmar vill gå med i SKE och att ni vill ha kvar er data i Skuttli. 
  OBS! Bifoga underskrivet mötesprotokoll som visar att klubben vill gå med i SKE
 3. Invänta att ni flyttas över till SKE den 1 maj 2024 eller senare om ni ansökt om anslutning efter 1 maj 2024

 

Måste vi har ordinarie årsmöte för att ta beslut om anslutning till SKE?

Det beror på hur era stadgar ser ut. Det vanligaste är att klubbens styrelse är det högst beslutande organet mellan årsmöten vilket betyder att den kan fatta beslut om anslutning till annat förbund om inte stadgarna säger annat. T.ex. om stadgarna säger att klubben ska vara ansluten till SKHRF så kan styrelsen inte ta ett beslut om utträde innan stadgarna ändrats, men den kan ta beslut om att ansluta till annat förbund då detta inte bryter mot stadgarna.

Titta igenom era stadgar och se till att följa de så ska det inte vara några problem.

 

Behöver vi ändra våra stadgar för att ansluta till SKE?

Vi i SKE har inget krav på att ni anpassar era stadgar för att ansluta er till oss.

Titta igenom klubbens stadgar om det är så att någon av era stadgar hindrar er från att ansluta till flera förbund.

 

Vad kan vi göra om vi har blivit utsatta för påverkansförsök och/eller mottagit hot om konsekvenser för att ansluta oss till er?

Vi beklagar att ni blivit utsatta och tar starkt avstånd från alla former av påverkan av klubbars demokratiska process. Vi finns tillgängliga så tveka inte att höra av er till oss i styrelsen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa och stötta er på det sätt vi kan.

Det är viktigt att påminna om att enligt svensk grundlag är föreningsfriheten skyddad, vilket innebär att det kan vara ett brott att hindra någon från att utöva sin rätt att ansluta sig till valfri förening.

 

Kan vi vara anonyma när vi ansluter oss till er?

Självklart kan ni vara anonyma. Vi kommunicerar ingenting om att ni vill och/eller har anslutit till oss utan ert godkännande. Ni är anonyma så länge ni själva önskar men som längst fram tills dess att ni vill arrangera tävlingar i SKE.

 

Vad kostar det att ansluta till er?

Vi har en frivillig anslutningsavgift på 500 kr som ni betalar om ni känner att klubben har
möjlighet till det.

 

Vilka löpande avgifter tillkommer om vi ansluter vår klubb till er?

Vi har huvudsakligen två löpande avgifter för klubben:

1. Medlemsavgift
Denna årliga avgift beror på antalet medlemmar i klubben. För huvudmedlemmar är avgiften 100 kr per person, för familjemedlemmar är den 50 kr per person, och för medlemmar som är 13 år eller yngre är avgiften 0 kr. Observera att ingen medlemsavgift krävs för år 2024; avgiften börjar gälla från och med 2025.

2. Startavgift för tävlingar
Varje startande ekipage i tävlingar debiteras en startavgift på 2 kr per start. Denna avgift faktureras kvartalsvis, med den första fakturan som skickas ut sommaren 2024.

 

Behöver vi ha dubbla organisationsnummer för att vår klubb skall kunna vara med i flera förbund?

Nej ni behöver inte ha dubbla orgnr då en ideell förening endast har ett organisationsnummer.
Vill man läsa mer om organisationsnummer kan man läsa mer på Skatteverkets hemsida.

 

Behöver vi dubbla bankkonton för att vår klubb skall kunna vara med i flera förbund?

Nej ni behöver inte ha dubbla bankkonton.

SKE som förbund kommer aldrig att kräva in uppgifter från klubben på hur er aktuella ekonomi ser ut.

Om något annat förbund kräver att ni separerar er klubbsekonomi så gör man detta genom att sätta upp olika resultatenheter (RE) i bokföringen. Vilket gör att ni lätt kan dra ut en resultat- och balansrapport för respektive resultatenhet (förbund). 

 

Jag vill spara min data på Skuttli och tävla med SKE, men det vill inte min klubb

Jätteroligt att du vill ha tillgång till dina fantastiska kaniners data och framgångar. Om din klubb inte väljer att ansluta sig till SKE så rekommenderar vi dig att skaffa ett medlemsskap i någon av de klubbar som har anslutit sig till SKE. Självklart kan du som medlem ha medlemskap i flera klubbar inom olika förbund.

 

Vad gäller vid flytt av min data?

Du som privatperson, i enlighet med GDPR, äger all din personliga data och all data du skapat på Skuttli. Om du väljer att flytta din personliga data till ett annat förbund så ligger detta helt i din rättighet som privatperson. Inget förbund kan äga dina personuppgifter, förbundet har bara tillgång till dina personuppgifter så länge du tillåter det.

 

Vad händer med min domarlicens vid anslutning till SKE?

Du kommer automatiskt att få en domarlicens baserat på din erfarenhet av tidigare dömning i SKHRF. Givetvis helt gratis. Kravet för att få licensen är att domaren läser in sig på SKEs reglemente.

 

I SKE har vi tre olika typer av domare enligt nedan:

 • A-domare = Kan döma klasser utan korrigeringar
 • B-domare = Kan döma samtliga klasser och grenar
 • C-domare = Kan utöver att döma samtliga klasser och grenar, även utbilda nya domare


Styrelsen jobbar på att ta fram material för utbildning av nya domare inom kort.

 

Vad händer med medlemmars kaniner och kullar vid en anslutning till SKE?

Kaniner och kullar flyttas automatiskt över utan några extra kostnader.

 

Vad händer med ett redan registrerat gårdsnamn vid en anslutning till SKE?

Gårdsnamnet flyttas automatiskt över utan några extra kostnader.

 

Vad händer med alla tävlingsresultat vid en anslutning?

Tävlingsresultat från era tävlingar kommer att flyttas över automatiskt.

 

Räknas pinnar, certifikat och titlar tagna i SKHRF hos SKE?

Ja, både historiskt och framåt om man väljer att tävla i båda förbunden.

Dock kan titlar delas ut retroativt om det visar sig att kaninen har rätt till andra titlar i SKE än SKHRF.

 

Vad skiljer mellan SKHRF och SKE gällande regler och stadgar?

För att se samtliga skillnader bör ni läsa igenom stadgarna och reglementet men här
kommer några skillnader:

 • Valfritt antal klubbtävlingar så länge varannan tävling är öppen för alla.
 • Alltid möjligt att delta på årsstämma och domarkonferens digitalt.
 • Inga arvoden eller arbetsredskap till förbundets förtroendevalda.
 • Endast tre medlemmar krävs för att klubben ska få vara ansluten.
 • Hjälpförare är tillåtet i samtliga klasser och grenar för den som behöver.
 • Kaniner blir champion även om de tre certifikaten är tagna i samma region.
 • Domare kan utbildas löpande under året med hjälp av utbildare i den egna eller
  närliggande klubbar.
 • Domarlicensen gäller så länge domaren själv vill ha den kvar och det finns inga krav
  på dömda klasser eller deltagande på konferenser.
 • Gårdsnamn kan anskaffas från det att man är 13 år men då krävs målsmans
  godkännande.

 

Varför avslöjar ni inte vilka klubbar som är anslutna till er?

Vi har valt att inte avslöja vilka klubbar som är anslutna till oss för att skydda dem. Anledningen är att det har kommit till vår kännedom att vissa klubbar har blivit och riskerar att utsättas för påverkansförsök och hot vid en offentlig anslutning till oss. Vi värnar våra klubbars välmående och vi vill försäkra oss om att inga klubbar utsätts för oönskad påverkan eller hot på grund av deras anslutning till oss i SKE.

 

Hur många klubbar är anslutna till er?

Antalet anslutna klubbar uppdateras löpande. Vi offentliggör nya anslutningar endast med klubbens uttryckliga godkännande och efter att de har genomfört sina interna beslutsprocesser. Tiden det tar för en klubb att ansluta sig kan variera kraftigt, från dagar till månader, beroende på klubbens stadgar och beslutsprocess.

Skuttli

Sveriges Kaninhoppare (SKE) är ett nystartat förbund som har tecknat avtal med Skuttli AB för nyttjandet av systemet. Relationen mellan Skuttli och andra förbund är inget som vi i SKE har en del i. Vi väljer därför att inte kommentera de händelser som skett mellan andra förbund och Skuttli.

 

Kom ihåg!

Kom ihåg att det är alla vi kaninhoppare i Sverige som gör sporten tillsammans. Inget enskilt förbund eller system är kaninhoppning, utan det finns i alla oss kaninhoppare.


Vad är de största skillnaderna mellan SKE och SKHRF för domare och arrangörer?

Läs mer här: https://docs.google.com/document/d/1OmTeXrvr8jjf4H4iUVCBBCkod6i2DpKb2-7kqWDFQn0/edit?usp=sharing